POŹNIAK Włodzimierz

 Włodzimierz Poźniak  

Włodzimierz PoźniakUrodził się w 1985 roku w Grodnie. W roku 2008 ukończył Wydział Sztuki Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. J. Kupały. Od 2004 roku uczestniczy w międzynarodowych plenerach i wystawach grupowych. W 2008 roku po raz pierwszy prezentował swoje prace na wystawie indywidualnej w galerii „Tyzenhauz” w Grodnie. Jest stypendystą programu „Gaude Polonia” Narodowego Centrum Kultury Rzeczpospolitej Polskiej.

 

  „Włodzimierz Poźniak posługuje się rzadką dziś techniką malarską – lewkasem. I chociaż wiele arcydzieł epoki Renesansu, w tym Mona Lisa Leonardo da Vinci, zostały namalowane techniką lewkasu, we spółczesnym malarstwie technikę tę wybierają nieliczni. Wysoka kultura pisma i pracochłonność wykonania stanowią swoisty sprawdzian mistrzostwa artysty. Dla lewkasu nie są właściwe pośpieszne etiudy impresjonistów, impastowe wichry ekspresjonizmu, czy formalne poszukiwania modernistów. Wszystko to wywiera wpływ na wybór tematów. U Włodzimierza Poźniaka są to na swój sposób pojmowane interpretacje mitów chrześcijańskich i miejskich legend, ściśle splecione z obrazami tradycyjnej batlejki, pozwalające na stworzenie nowej rzeczywistości – idei wiecznej podróży, zamglonego wrażenia bezkresu drogi życiowej, nieustannego dążenia ku duchowej doskonałości, uosobionych w obrazie drogi, jako symbolu poznania samego siebie w połączeniu tego, co ziemskie i duchowe. Miasto-pielgrzym, ledwie zauważalne cienie ludzi, znaki-symbole niczym latarnie morskie wskazujące drogę, Archanioł Gabriel, opiekun wędrujących i poznających – cały łańcuch szkiców i zarysów nastrojów, stanów psychicznych, widzeń tworzy odczucie nieustannego ruchu przestrzeni-kierunku. Pomimo oszczędnej i przygaszonej palety barw, która nadaje ledwo uchwytny, nostalgiczny nastrój, w pracach Włodzimierza Poźniaka widać zadziwiająco bogate malarstwo tonalne – obrazy to wypływają z niejasnej, niedookreślonej mgły, to krystalizują się i stają w pełni materialne. Jego obrazy to jakby oddzielne fragmenty niewyraźnie pojawiających się w pamięci opowieści, a dzięki swoistemu monumentalnemu charakterowi stylu, nawet w najprostszych tematach delikatność przedstawień nie traci doniosłości."

Natalia Pawlenko, historyk sztuki

Prezentacja twórczości:

Obrazy dostępne w sprzedaży:Strona Główna     O Galerii    Nowości    Artyści      Malarstwo      Kontakt

Copyright © Interarte created by Rutcom 2010